Universell Utformning av Arbetsplatser

Metoden för hur arbetsplatser blir framgångsrika och hållbara genom att passa alla. Ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning.

Vad är UUA?