För att kunna anställa dem med den bästa kompetensen behöver vårt arbetsliv kunna rekrytera oavsett människors olikheter. För att verksamheten ska bli så bra som möjligt behöver allas engagemang kunna tas tillvara. Vi kallar det att framtidssäkra en organisation. Välkomna med er anmälan

Konferensen sker digitalt och kommer att direkttextas av skrivtolk. Deltagandet är kostnadsfritt.
 
Ur programmet: 

”Mångfald och inkludering på Saab – en transkvinnas erfarenheter inom försvars- och säkerhetsindustrin”
Johanna Gustafsson, Managing Director and Head of Transponder Tech at Saab, Traffic Management. 
Porträtt Johanna Gustafsson, , Managing Director and Head of Transponder Tech at Saab, Traffic Management.

”Utmaningen i att komma igång med det självklara” 
Evalena Habel, Affärsutvecklare och tillgänglighetsansvarig Irisgruppen

Evalena Habel, Affärsutvecklare och tillgänglighetsansvarig Irisgruppen

”Att leda olika”
Ulrika Toftevik, Senior Vice President & CFO för CEVT (China Euro Veichle Technology), Geely Group. Ulrika Toftevik, Senior Vice President & CFO för CEVT (China Euro Veichle Technology), Geely Group.

”Framtidens arbetsliv – vad kan politiken göra?”
Anna Johansson (S), Riksdagsledamot och ordförande i Arbetsmarknadsutskottet, Josefin Malmqvist (M), Riksdagsledamot och ledamot i Arbetsmarknadsutskottet 
Anna Johansson (S), Riksdagsledamot och ordförande i Arbetsmarknadsutskottet, Josefin Malmqvist (M), Riksdagsledamot och ledamot i Arbetsmarknadsutskottet


”UUA - ny plattform för forskning"
Enikö Arnell-Szurkos, vetenskaps- och arbetslivsjournalist i samtal med:
Stefan Tengblad, professor Human Resource Management, Göteborgs universitet.
Per-Olof Hedvall, lektor vid Certec Lunds universitet.
Katarina Gospic, läkare, forskare och fysiolog, tidigare på Karolinska Institutet. Författare till boken "Digital Tsunami" medverkar i en förinspelad intervju. 

Sammanfogade porträtt Stefan Tengblad, Per-Olof Hedvall, Katarina Gospic,

"Vår vision: Att fler ska starta företag och stärka samhället vi bor i."
Deqa Abukar, medgrundare BLING Startup, en ideell förening för ett nätverk av entreprenörer. Grundtanken med BLING är att driva positiv samhällsförändring samt motverka utanförskap, så kallad entreprenöriell segregation.
Deqa Abukar, medgrundare BLING Startup

”Offentlig sektor och statens arbete med UUA”
Emilia Liljefrost,  Tf. kanslichef för Partsrådet och programchef för programmet för hållbart arbetsliv.

”Utmaningar och möjligheter för att få tillgång till kompetens”
Micael Nord, Näringslivsdirektör Malmö stad   

”Public service med ett nytt perspektiv”
Ann Holmgren, Avd chef Employer Branding och Carolina Wikström, HR- och Ekonomidirektör, Sveriges Radio  

Sammanfogade porträtt av  Ann Holmgren, Avd chef Employer Branding och Carolina Wikström, HR- och Ekonomidirektör, Sveriges Radio

UUA - Universell Utformning av Arbetsplatser presenterar nyheter och lanserar helt nya digitala verktyg. 

Moderator: Martin Sjögren, Randstad, styrelseledamot i Föreningen UUA. 

Martin Sjögren, randstad är styrelseledamot i Föreningen UUA. På bilden syns han leende, han bör grågrön kostym och slips. I bakgrunden två personer som arbetar i ett öppet landskat.

Väl mött den 16 november 2021 klockan 09-15 
Anmälan