För att kunna anställa dem med den bästa kompetensen behöver vårt arbetsliv kunna rekrytera oavsett människors olikheter. För att verksamheten ska bli så bra som möjligt behöver allas engagemang kunna tas tillvara. Vi kallar det att framtidssäkra en organisation.  

Bland föreläsarna kommer vi att få möta representanter för samhälle, internationella bolag, forskning och akademi, småföretag och opinionsbildare.

Så anteckna dagen och väl mött den 16 november 2021 klockan 09-15

Intresseanmälan