Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla, och tar ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. I höstas gjorde Kenneth Abrahamsson, tidigare bland annat programchef vid forskningsrådet Forte, på uppdrag av projektet Lärandeforum UUA en lägesanalys för transnationellt utbyte om Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA).

- Lägesanalysen var från början tänkt att vara intern, men eftersom den innehöll så mycket matnyttig kunskap om liknande arbete i vår omvärld så beslöt vi att publicera den, säger Marianne Öberg-Håkansson, biträdande projektledare i Lärandeforum UUA.

Ladda ner rapporten, inklusive bilaga.