- Vi är nu i sluttampen på analysfasen och efter sommaren inleds implementeringen, säger projektledaren Dolores Kandelin Mogard.

Projektet bygger vidare på de utbildningar som görs sedan tidigare om samma tema. Akademikerförbundet SSR är projektägare, men bakom satsningen står flera andra organisationer och företag. Projektet medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Bakgrunden är å ena sidan den tilltagande kompetensbristen inom många delar av arbetsmarknaden, å andra sidan den enskildes rätt att inte bli diskriminerad. Ett av målen är att skapa ett lärandeforum där såväl ideell sektor som företag och myndigheter utbyter erfarenheter om UUA, som innebär ett helhetsgrepp på bland annat arbetsmiljö och rekrytering.

- Detta är inte ett färdigt koncept som man tar in och tvingar på sin organisation, utan det handlar om ett medskapande som vi gör tillsammans och man äger helt sin process i sin egen organisation, sa Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR och ordförande för styrgruppen.

Bland andra IKEA och Skatteverket berättade om några av sina erfarenheter inom området.

- Vi har en fokusgrupp där medarbetare som har någon form av funktionsnedsättning deltar. Fokusgruppen använder sin kompetens och sina erfarenheter för att identifiera hinder i sitt arbete så att vi kan förbättra arbetsmiljön, sa Helen Edenfur från Skatteverket.

Johan Westling från IKEA i Västerås berättade att ett exempel för att skapa engagemang och påverka beteenden har varit att bjuda in till ett antal after work i varuhuset. Olika medarbetare har anordnat kvällar i varuhuset där de har visat kollegor sin bakgrund och kultur genom mat, musik samt inredning. Ett enkelt sätt att sätta fokus på mångfald, inkludering och styrkor i olikheter.

- Jag bjuder gärna in er till en workshop på IKEA, där vi utmanar tillgängligheten av varuhusets alla olika ytor. Tillsammans kan vi se fler sätt att inkludera de många människorna.