Hur kan vi utveckla framtidens arbetsliv på ett inkluderande och tillväxtskapande sätt?

För att minska arbetslösheten och öka konkurrenskraften i svenska företag behöver Sveriges arbetsliv bli bättre på att ta tillvara kompetensen i hela befolkningen. Frågan om arbetskraftsdeltagande och utvecklingsförmåga kommer att vara viktig för Sverige 2021 och för partier och arbetsmarknadens parter inför det kommande valåret.

Universell Utformning av Arbetsplatser höll den första av flera websända partidialoger om framtidens arbetsliv den 10 februari. Konferensen finns att ta del av via länken nedan. Innehållet är textat.

Medverkande partiföreträdare:

Arman Teimouri, Liberalerna

Sofia Damm, Kristdemokraterna

Leila Ali Elmi, Miljöpartiet

Dessutom medverkar företrädare för UUA- Universell Utformning av Arbetsplatser genom Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige och Peter Munck af Rosenschöld , Sveriges Företagshälsor.

Moderator Maria Mattsson Mähl.

Projektledare Dolores Kandelin Mogard inleder.