Som medlem i föreningen UUA medverkar ni till utveckling och lärande om universell utformning av arbetsplatser i ett föränderligt samhälle. Företag och organisationer erbjuds delta i medskapande processer som syftar till att öppna upp arbetsplatsen, bidrar till verksamhetsutveckling och samtidigt utvecklar arbetslivet. Enskilda personer som vill delta välkomnas att anmäla sig som UUA-vän med en lägre årsavgift. 

Läs mer om föreningen i våra stadgar.

Föreningen UUA erbjuder medlemmarna:

  • Informationsbrev och omvärldsbevakning
  • Utvecklingslabb och inspirationsföreläsningar
  • Synlighet i föreningens kommunikations- och opinionsarbete
  • Medlemsrabatter på seminarier, event och konferenser
  • Möjlighet att teckna förmånspaket i olika nivåer för riktat utvecklingsarbete i er organisation

Föreningen UUA riktar sig till:
Organisationer från privat, offentlig och idéburen sektor. Företag och egenföretagare.

Medlemsavgift 2 500 kronor per år.
Välkommen med anmälan genom att fylla i formuläret nedan. 

 

Bli UUA-vän

  • Prenumeration på nyhetsbrev och artiklar 
  • Förhandsinformation om seminarier, event och konferenser
  • Utvecklingslabb och inspirationsföreläsningar 
  • Rabatter på seminarier, event och konferenser

UUA-vän riktar sig till: Privatpersoner med intresse för föreningens arbete.

Att bli UUA-vän kostar 250 kronor per år.
Välkommen med anmälan genom att fylla i formuläret nedan.

Prenumerera på föreningens nyhetsbrev: 

Styrelsen för föreningen UUA - Universell utformning av arbetsplatser