Som medlem i föreningen UUA medverkar ni till utveckling och lärande om universell utformning av arbetsplatser i ett föränderligt samhälle. Företag och organisationer erbjuds delta i medskapande processer som syftar till att öppna upp arbetsplatsen, bidrar till verksamhetsutveckling och samtidigt utvecklar arbetslivet. Enskilda personer som vill delta välkomnas att anmäla sig som UUA-vän med en lägre årsavgift. 

Läs mer om föreningen i våra stadgar.

Föreningen UUA erbjuder medlemmarna:

 • Nyhetsbrev från och med 30 november 2022.
 • Inbjudningar till utvecklingslabb, inspirationsföreläsningar och möjliga nätverksaktiviteter.
 • Inbjudningar till att delta i föreningens samarbetsprojekt.
 • Synlighet i föreningens kommunikations- och opinionsarbete
 • Medlemsrabatter på seminarier, event och konferenser.
 • Möjlighet att bidra till föreningens arbete och utveckling.

Föreningen UUA riktar sig till:
Organisationer från privat, offentlig och idéburen sektor. Företag och egenföretagare.

Medlemsavgift 2 500 kronor per år.
Välkommen med anmälan genom att fylla i formuläret nedan. 

 

Bli UUA-vän

 • Prenumeration på ett kommande nyhetsbrev och artiklar. Kommer igång 30 november 2022. 
 • Förhandsinformation om seminarier, event och konferenser
 • Utvecklingslabb och inspirationsföreläsningar 
 • Rabatter på seminarier, event och konferenser
 • Möjlighet att löpande lämna förslag till föreningen 

UUA-vän riktar sig till: Privatpersoner med intresse för föreningens arbete och som vill stötta verksamheten. 

Att bli UUA-vän kostar 250 kronor per år.
Välkommen med anmälan genom att fylla i formuläret nedan.

Prenumerera på föreningens nyhetsbrev (kommer igång 30/11 2022: 

Styrelsen för föreningen UUA - Universell utformning av arbetsplatser