Gör testet här

Vi är ingången till morgondagens arbetsplats.
En plats där människor och organisationer kan nå sin fulla potential.
En plats för nya idéer, en plats för fler – och för framtiden.
En bättre plats, helt enkelt.

Du kommer att få reflektera över nuläget på din arbetsplats och lära dig mer om UUA.
Frågorna utgår från de fem perspektiven i UUA:

  • Fysisk utformning
  • Rekrytering och kompetensförsörjning
  • Social arbetsmiljö
  • Organisation och ledning
  • Digitalisering

Testet tar cirka 10 minuter att göra, du kan pausa och återuppta testet vid ett senare tillfälle. 
Illustration som visar på komplexiteten i digitala system. Vi ser dator, klocka, mobil, listor, symboler för wifi, påminnelser mm
Illustrationen kommer från den del av testet som handlar om digital miljö. 
Har ni en komplex digital miljö som skapar mycket stress? Eller en anpassad digital miljö som möter era behov?