Vi vill skapa ett attraktivt arbetsliv och arbetsplatser som speglar vårt samhälle. Detta innebär att människor med rätt kompetens inte lämnas utanför arbetsmarknaden. Den universellt utformade arbetsplatsen (UUA) skapar verksamheter som är tillgängliga och välkomnande för olika människor och ser människors olikheter som en framgångsfaktor. Forskning visar att arbetsgrupper som präglas av mångfald är bättre på kreativitet, problemlösning, att hantera risker och skapa hållbar lönsamhet och verksamhetsnytta. 

Vill du veta mer och lära dig hur? 
Föreningen UUA erbjuder flera olika utbildningsinsatser för att bidra i utvecklingen av Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA på din arbetsplats.  
Samtliga utbildningar erbjuds tills vidare digitalt.  Utbildningarna genomförs i någon av plattformarna Teams eller Zoom.  

Våra utbildningar

  • Introduktion UUA – halvdagsutbildning
  • Grundprocess UUA – heldagsutbildning
  • UUA-Coach- och konsultutbildning – Tvådagars utbildning med skapande av egen handlingsplan
  • Chefsutbildning – halvdagsprocess för medvetna chefer
  • Diversity & Inclusion Talks – Peer Exchange
    Bli ett framgångsföretag i mångfald, inkludering och UUA

Anmäl ditt intresse för utbildning i formuläret nedan så kontaktar vi dig!