I den här introduktionsutbildningen får du veta mer om: 

 De fem UUA-perspektiven: Rekrytering och kompetensförsörjning; Organisation och ledning; Fysisk utformning; Social arbetsmiljö samt Digitalisering  
 UUA:s nyttotriangel: Affärsnytta, individnytta, samhällsnytta 
Normkreativitet: Om normer som begränsar och öppnar upp 
 Verktyg och övningar för att börja göra din organisation mer UUA 

Korta föreläsningspass varvas med olika former av interaktivitet. Samtala och lär av varandra.  
Inför utbildningen får du länkar till ett antal filmer och artiklar om UUA, motsvarande ca 3 timmars instudering. 

Halvdagsutbildning med egen instudering motsvarande halv dag.
Pris för denna utbildning: 2500 kr exklusive moms.
Intresseanmälan sker i formuläret nedan.