Universell Utformning av Arbetsplatser handlar om att göra det möjligt för företag och organisationer att välkomna dem med den bästa kompetensen. Därför behöver våra verksamheter vara tillgängliga och välkomnande för olika människor och människors olikheter.

Forskning visar att arbetsgrupper som präglas av mångfald är bättre på kreativitet, problemlösning, hantera risker och skapa hållbar lönsamhet.

Vill du veta mer och lära dig hur? Delta kostnadsfritt i digital workshop tillsammans med andra företag och organisationer. Lärande, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Utbildningen omfattar egen instudering och en halvdag tillsammans med våra utbildare och deltagare från både näringsliv och offentlig sektor. 

Du kommer få bred kunskap om UUA, bland annat om:
✔ Verktyg och övningar att använda i din organisation
✔ Lönsamhet och affärsnytta
✔ De fem UUA-perspektiven: Rekrytering och kompetensförsörjning; Organisation och ledning; Fysisk utformning; Social arbetsmiljö samt Digitalisering