Utvecklingslabbar om UUA

En utvecklingslabb är ett bra första steg för dig som är intresserad av Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA)

I en utvecklingslabb får deltagarna en introduktion till UUA och en möjlighet att träffa andra organisationer som också vill se nya möjligheter. En utvecklingslabb utformas utifrån målgrupp och omfattar vanligtvis allt ifrån en timme till max en halvdag. Ofta sker den i formen av ett frukostseminarium.

Tillsammans utforskar vi vad UUA kan innebära på våra egna arbetsplatser. Hur blir olikheter en tillgång och tillväxtmöjlighet? Hur kan till exempel den sociala arbetsmiljön utformas för att passa alla? Vad innebär det för möteslokaler, fikarum och värdegrund?

För mer information om utvecklingslabbar, kontakta processledare Gunnar Villevinge.

Peer review

Hur kan vi lära av varandra för att komma längre i vårt arbete med mångfald och inkludering? I Lärandeforum UUA erbjuder vi företag att vara med i en Peer review, som handlar om att likar möter likar och lär av varandra. Här berättar vi mer om hur det praktiskt går till. 7 min. Den powerpoint-presentation som används i filmen finns att läsa och ladda ner här.

Se också de korta filmerna nedan där deltagare berättar om sina erfarenheter.
Kontaktperson för Peer review är processledare Gunnar Villevinge.