10 februari 2022 kl 8.30 - 12.00
Pris 4 400 kr (ex moms)
Plats: Digitalt

 

Vår värld, våra länder och våra samhällen blir alltmer universella. Vi går mot en globalisering där olikheter i flera former är det nya normala. Samstämmig forskning pekar på att ju mer heterogen en organisation är desto mer lönsam är den. 

Trots vetskapen är dagens organisationer inte en spegling av vårt samhälle och vi tar heller inte tillvara kompetens som kan stärka verksamheten och rustar oss inte för globaliseringen. Vi missar därför den kraft som universella arbetsplatser skapar! 

Individer som skulle vara värdefulla för organisationer exkluderas på arbetsmarknaden och detta behöver vi ändra på. 

Universell utformning av arbetsplatser (UUA) är en process där organisationer utformas så att de blir tillgängliga för alla som har den önskade kompetensen. Nu har du som är ledare/chef möjlighet att delta i denna process och lära dig mer om UUA. 

Processen för chefer och ledare är upplagd enligt följande: 

  • Inför: Du får tillgång till filmer och annat material som du går igenom innan halvdagsprocessen. (tidsåtgång ca 1,5 timme) 
  • Halvdags process: i digital form med fokus på interaktion och goda exempel på UUA som ledare (4 timmar) 
  • Uppföljning:  efter 2-4 månader en uppföljning tillsammans med gruppen för att samtala om framgångar och utmaningar, för att göra din organisation mer universellt utformad (1,5 timmar)