Coach- och konsultutbildning 5 april och 4 maj

Vi ser te personer i bild. I cnetrum en kvinna med grått uppsatt hår som ler mot kameran. I förgrunden en mörkhårig kvinna. Längst in i rummet sitter en man i en fåtölj med en dator i knät.

UUA-Coach- och konsultutbildning – Tvådagars utbildning med skapande av egen handlingsplan För er som är redo att leda ett förändringsarbete på er arbetsplats, eller för dig som är konsult och vill stödja dina kunder i att utforma en universell arbetsplats finns vår coach- och konsultutbildning.

Nästa tillfälle

Datum
05 april 2022

5 april och 4 maj 2022 kl 9-16
Pris 12 500 kr (ex moms)
Plats: Digitalt

 

Under UUA-coachutbildningen får du

Kunskap, metoder och verktyg som du behöver för att ta frågorna vidare och kunna göra din organisation/företag mer universellt utformad.

Praktiskt öva på UUA-aktiviteter, som du därefter kan ta med dig och genomföra i din organisation

Göra en nulägesanalys UUA av din egen organisation

Ta fram en handlingsplan för ditt fortsatta UUA-arbete

Matriser och övningar som du direkt kan tillämpa i ditt fortsatta UUA-arbete

Möjlighet till handledning och stöd i din process mellan de båda utbildningsdagarna

 

För att delta behöver du ha mandat så att du kan ta UUA-resan vidare på hemmaplan efter utbildningen. Målgrupp är t ex personer med ansvar för rekrytering, arbetsmiljöfrågor, fysisk utformning av lokaler, antidiskrimineringsarbete, tillgänglighet. Du kanske har en funktion inom HR, fastighetsansvar eller är fackligt skyddsombud på din arbetsplats. Det viktiga är att du kan och vill ta UUA vidare i din eller dina kunders organisation. 

För att gå coachutbildningen bör du redan ha bekantat dig med UUA genom till exempel en grundutbildning.

För dig som är konsult och vill få möjlighet att komma i fråga för konsultuppdrag i föreningens regi är denna utbildning obligatorisk.

Utbildningen är två dagar med ca en månads mellanrum mellan de båda dagarna.

Utbildningsprocessen består av följande moment:

Inför utbildningsdag 1: göra en nulägesanalys av UUA kopplat till din organisation

Utbildningsdag 1 - Genomgång av kunskap, forskning, metodik, gruppövningar med samtal och utbyte mellan kursdeltagare.

Mellan dag 1 och dag 2: Du förbereder en aktivitet som du planerar att genomföra på din arbetsplats eller - om du är konsult – hos en kund.

Dag 2 – kunskapsgenomgång av förändrings- och processledning; presentation av kursdeltagares UUA-aktivitet. Feedback från kursdeltagare och processledare. Råd och tips inför fortsatt förankring av UUA i din organisation.

 

Utbildningstillfällen 2022

5 april & 4 maj
24 maj & 22 juni
1 sept & 4 okt
19 okt & 23 nov

Välkommen med din anmälan i formuläret nedan!