Pris: 8 000 kr per person (ex moms) för deltagare 1 + 2. Tillkommande deltagare från samma företag 4 000 kr (max 4 deltagare totalt från ett och samma företag.)
Plats: Inleds digitalt, grupperna avgör om fortsättning bli i form av fysiska möten. 

 

Syftet är att nå längre genom att bli inspirerad av andra. Två-tre personer från varje företag deltar. Det blir alltså en fast grupp om ca 10-15 personer. Alla delar med sig av sina erfarenheter och metoder.  

Varje tillfälle är 2-2,5 h. Totalt är det ca fem träffar + uppstartmöte + avslutningsmöte, en träff/månad. Inledningsvis under tidig vår kommer möten ske i digital form. Gruppen bestämmer därefter om möten sker fysiskt, digitalt eller i hybridform. Vid varje möte har ett av företagen som är med huvudansvar, berättar om sitt arbete på området och inleder samtal, övningar m m.  

Pris för deltagande i en nätverksgrupp: 8 000 per person 1 och 2, tillkommande personer (max totalt 4 st)  4 000/person 

Allt det här får du: 

  • UUA ser till att vi hittar gemensamma datum för gruppens möten 
  • UUA faciliterar alla möten 
  • UUA håller i uppstartmöte och avslutningsmöte 
  • Du får en grundinformation om vad UUA är och hur du kan ta det vidare 
  • UUA sätter upp en gemensam digital arbetsyta där gruppen kan samla och dela dokument.  
  • UUA samlar dokumentation och håller i avslutningsmöte där vi gemensamt summerar lärdomar och bestämmer former för fortsatt utveckling. 
  • UUA är ditt stöd i processen. Om du behöver vägledning under tiden kan du vända dig till UUA:s facilitator.  

Ange anmälan om du är intresserad av att möta företag som liknar ditt eget i storlek eller en bredare mix.  

Tillfällen när Inclusion Talks-grupper startar under 2022 (varje nätverksstart sker under förutsättning att minst 4-5 företag har anmält intresse): 

Välkommen med din anmälan i formuläret nedan!