7 april 2022 kl. 8.30 - 12.00
Pris 2 500 kr (ex moms)
Plats: Digitalt

Utbildningsprocessen utgår från helhetsperspektiv där en fråga är central: Vem jobbar inte här idag? Det handlar alltså om att skapa ett arbetsliv som speglar det universella samhället. Ett arbetsliv som bättre tar tillvara all den kompetens, behov och olikheter som finns och behövs för att både samhälle, företag, organisationer och individer ska växa och utvecklas.

"Jag tycker att perspektivskiftet var jättespännande"
Patricia Evans, Systembolaget, Strategisk kompetensutveckling

Du kommer få bred kunskap om UUA, bland annat om:

  • UUA idag – vad är UUA och varför behövs det
  • Från FN-stadgar, Agenda 2030 till aktiva åtgärder och lokala planer – vi sätter UUA i sitt sammanhang 
  • Normkreativitet – om normer, värderingar och fördomar och vad som krävs för att förändra 
  • Förebyggande arbete och aktiva åtgärder
  • Verktyg och övningar att använda i din organisation
  • Lönsamhets- och nyttoaspekter – what’s in it for us?
  • De fem UUA-perspektiven: Rekrytering och kompetensförsörjning; Organisation och ledning; Fysisk utformning; Social arbetsmiljö samt Digitalisering
  • Hur skapar vi en UUA-arbetsplats där alla perspektiven tas tillvara?

Välkommen med din anmälan i formuläret nedan!