Plats: Sändningen sker från Norra Latin, Stockholm. Deltagandet sker digitalt.
Tid: Kl 14.00 – 15.30 (Om intresse finns för att fortsätta samtal och dialog, ställa eventuella frågor i chatten - finns möjligheter att fortsätta delta på sändningen fram till kl 16.00.)

Den digitala presentationen kan följas här och kommer att i efterhand finnas textad.


Se presentationen

”Kunskap för framgångsrik inkludering”
Följande fem forskare presenterar nya artiklar i Kunskapssammanställning 2.0

Läs rapporten här

Per-Olof Hedvall, ämnesföreträdare Certec, Lunds tekniska högskola, beskriver Universell utformnings-perspektivets bakgrund och utveckling i Sverige och fördjupar sig i tre nyckelord för UUA: flexibilitet, proaktivitet och intersektionalitet. Alla dessa är nödvändiga för den ”kulturomdaning” som behövs för att tänka nytt om kopplingarna mellan jämlikhet, mångfald och design.

Åsa Wikberg-Nilsson, docent i design vid Luleå Tekniska Universitet, tar steget vidare till det praktiska arbetet på arbetsplatsen. Hon visar och diskuterar vilka systemnivåer vi behöver ta hänsyn till för att få en fungerande inkludering, som exempelvis visuell kommunikation, fysiska ting, tjänster, samt övergripande normer och värderingar.

Karin Berglund, professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet, närmar sig samma område från ett organisationssociologiskt perspektiv och diskuterar situationsspecifik relationell klokskap som förutsättning för en inkluderande arbetsmiljö. Hon problematiserar också hinder som står i vägen för den relationella klokskapen i dagens arbetsliv.

Stefan Tengblad, professor i Human Resource Management vid Göteborgs universitet, lyfter ledarskapsperspektivet och diskuterar vilka förutsättningar som krävs för att åstadkomma en mer inkluderande miljö på våra arbetsplatser i en föränderlig tid som under och efter pandemin. Han utgår från ”Delfin”-modellen, som handlar om att delegera, följa upp och individanpassa.

Katarina Gospic, hjärnforskare, författare och föreläsare, (medverkar i rapporten men ej i seminariet) diskuterar hur den allt snabbare digitaliseringen kan hjälpa oss med inkludering, om vi bara använder oss av tekniken på rätt sätt. Och hur ska vi tänka universell utformning utifrån vad våra hjärnor mäktar med?Följande fem forskare medverkade i UUA:s första kunskapssammanställning ”En kunskapsöversikt för dig som bättre vill förstå hur nytänkande metoder för inkludering och hållbarhet skapar vinnande organisationer” Läs rapporten här

Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet.
Lena Svenaeus, som forskar om diskriminering på arbetsmarknaden vid Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet.
Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och affilierad professor i ergonomi vid KTH.
Magnus Svartengren, professor och överläkare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin, vid Uppsala universitet.
Gabriella Fägerlind, industridoktorand vid Institutionen för industriell ekonomi och organisation vid KTH.

Har du frågor? maila lena.forsberg@akademssr.se

Föreningen UUAs forskarnätverk
Är du forskare inom området och önskar delta i ett nätverk för samverkan och erfarenhetsutbyte inom området? Välkommen med en intresseanmälan: 

Intresseanmälan forskarnätverk