Universell Utformning av Arbetsplatser handlar om att göra det möjligt för företag och organisationer att välkomna dem med den bästa kompetensen. Därför behöver våra verksamheter vara tillgängliga och välkomnande för olika människor och människors olikheter. Forskning visar att arbetsgrupper som präglas av mångfald är bättre på kreativitet, problemlösning, hantera risker och skapa hållbar lönsamhet.

I denna serie av korta filmer får du snabbt en inblick i vad Universell Utformning av arbetsplatser är och vad ni kan göra redan idag för att skapa tillväxt och ökad lönsamhet med hjälp av universell utformning. 

  1. Universell utformning av arbetsplatsen som verktyg för konkurrenskraftighet
  2. Ett helhetsgrepp genom fem perspektiv
  3. Det är bara att ta första steget!
  4. Vägen till hållbarhet genom universell utformning av arbetsplatsen 
  5. Med UUA öppnas dörren till framtidens arbetsliv